ASTRONOMSKA STANICA VIDOJEVICA: ASTROFOTOGRAFSKA RADIONICA (AŽURIRANO 1, 2)

 

Astronomomska opservatorija iz Beograda (AOB) ogranizuje od petka 30. septembra do nedelje 2. oktobra 2016. godine prvu radionicu astrofotografije pod nazivom “Vidojevačka astrofotografska radionica” na Astronomskoj stanici na planini Vidojevica.  Učesnici radionice će imati prilike da se upoznaju sa stanicom kao i njenom opremom, teleskopom od 60 cm kao i teleskopom “Milanković” nabavljenim preko FP7 projekta BELISSIMA uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.  Organizacioni odbor čine: Dr Oliver Vince, upravnik AS Vidojevica, AOB,  Miodrag Sekulić, tehnički posmatrač na AS Vidojevica, AOB,  Bratislav Ćurčić, amater astronom, Niš i Nenad Filipović, amater astronom, Beograd. Više informacija je dostupno u ovom dokumentu.

 

 

AŽURIRANO 1:

Astrofotografska radionica je bila veoma uspešna: 20 učesnika iz Srbije i Makedonije radilo je sa RGB i “luminence” filterima. Obe noći bile su vedre i u potpunosti iskorišćene. Testirano je nekoliko kamera i organizovana su dva predavanja o planetarnoj astrofotografiji sa naglaskom na “lucky imaging”. Održane su diskusije o statusu astronomije u Srbiji i regionu kao i o saradnji sa astronomima amaterima. Fotografije  snimljene za vreme radionice dostupne su dole.


AŽURIRANO 2:

Postavljena su dva izveštaja o Astrofotografskoj radionici na Web stranici Astronomskog magazina.

1) “Videsmo Vidojevicu” koji je napisao  Slobodan Nikolić: link je ovde

2)  “Vidojevačka astrofotografska radionica 2016“ koji je napisao Aleksandar Zorkić: link je ovde

Rukovodstvo projekta BELISSIMA se zahvaljuje učesnicima radionice na slikama koje su poslali. 

 

 

 

 

(M1: snimio Nenad Filipović, Beograd, Ritchey-Chretien 250mm f/8 sa korektorom polja, ASA DDM60 Pro SBIG STT-8300 sa Baader filterima, R, G, B, Ha: 10x5min po svakom filteru)

(NGC6949: snimio Nenad Filipović, Beograd, Ritchey-Chretien 250mm f/8 sa korektorom polja, ASA DDM60 Pro SBIG STT-8300 sa Baader filterima, R, G, B: 7x5min po svakom filteru)

(NGC7023: snimio Nenad Filipović, Beograd, Ritchey-Chretien 250mm f/8 sa korektorom polja, ASA DDM60 Pro SBIG STT-8300 sa Baader filterima, R, G, B: 9x5min po svakom filteru)

(Snimio Slobodan Nikolić, AD Aristarh)

(IC1396: Snimio Nenad Filipović, Beograd, Ritchey-Chretien 250mm f/8 sa korektorom polja, ASA DDM60 Pro SBIG STT-8300 sa Baader filterima, R, G, B: 4x5min R 3x5min G i 3x5min B)

(Iris nebula: Snimio Slobodan Nikolić, AD Aristarh)

(Ghost nebula: Snimio Slobodan Nikolić, AD Aristarh)

 

(M33: Snimio Slobodan Nikolić, AD Aristarh)

 

(M16: Snimio Dejan Radovanović, AD Antares Sokobanja, 42 frejma ( 28mn ) Iso 1600)

 

(M27: Snimio Dušan Vučković, Belgrade)

 

(M33: Snimio Dušan Vučković, Belgrade)

 

(M27: Snimio Dušan Vučković, Belgrade)

 

Originalna vest: 23/09/2016

 

Ažurirano prvi put: 05/10/2016


Ažurirano drugi put: 10/10/2016

Poslednja izmena u ponedeljak, 10 oktobara 2016 11:51