Seminar Teleskop Milanković na Vidojevici:

"STRATEGIJA RAZVOJA POSMATRAČKE ASTRONOMIJE U SRBIJI"

održan je 6. septembra 2010. godine u biblioteci Astronomske opservatorije Beograd (AOB).

Učestovalo je 40 naučnika od kojih je najveći broj bio sa AOB, ali bili su prisutni i kolege sa Odseka za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kolege sa Instituta za Fiziku iz Beograda, Narodne Opservatorije iz Beograda i Istraživačke stanice Petnica. Skup je bio podeljen u tri dela.

U prvom delu predstavljena je Astronomska stanica na Vidojevici i projekat BELISSIMA od strane direktora AOB, koordinatora projekta i rukovodilaca svih radnih paketa. U drugom delu održano je 6 prezentacija koje su analizirale neke posmatračke aspekte predloženog teleskopa prečnika ogledala od 1.5 m. Sve prezentacije dostupne su ovde.

Na kraju, održan je okrugli sto u kome su učesnici skupa došli do nekoliko zaključaka o osobinama teleskopa "Milanković" i pratećim uredjajima koji bi trebalo da budu instalirani:

1) teleskop "Milanković" biće klase 1.5 m (moguća su odstupanja od ove vrednosti u zavisnosti od materijalnih sredstava koja budu bila dostupna) ;

2) teleskop "Milanković" biće robotizovan i u tom cilju biće obezbedjena podrška kolega programera, elektroničara i robotičara;

3) prioritet će imati spektrofotometrijska posmatranja (sa 2 fokusa); vodiće se računa o projektovanju kupole u koju će biti moguće smestiti dodatne instrumente u budućnosti (npr. spektroskop).

Diskusija i zaključci sa skupa održanog na AOB biće predstavljeni i diskutovani sa inostranim ekspertima na sastanku koji se planira na planini Vidojevica za kraj septembra ove godine u cilju odredjivanja optimalne strategije projektovanja teleskopa "Milanković".

 

Poslednja izmena u utorak, 14 septembara 2010 21:15