Drugi BELISSIMA Workshop:  detalji


Drugi BELISSIMA Workshop održan je od 6. do 7. juna 2016. na Belom Kamenu u blizini Posmatračke stanice Vidojevica i bio je uspešan: 40 učesnika bilo je upoznato sa performansama novog teleskopa ``Milanković'' i diskutovani su novi projekti koji će se raditi sa ovim instrumentom u budućnosti. Organizovana je poseta i teleskopu ``Milanković'' i starijem 60-cm teleskopu. Nažalost, zbog loših vremenskih uslova planirano posmatranje na daljinu nije moglo da se realizuje i prve slike su bile dobijene 7. juna. One svedoče o visokom kvalitetu teleskopa ``Milanković'' kao i o kvalitetu ``seeing''-a iznad planine Vidojevica (0.70 lučnih sekundi što je približno jednako vrednosti izmerenoj u Čileu).

Saopštenja sa Workshopa biće štampana na optičkom disku do kraja juna 2016. godine.

U nastavku su slike sa Workshopa, kao i prvi snimci dobijeni uz pomoć teleskopa ``Milanković''.

 


Direktor Astronomske opservatorije Dr. Gojko Đurašević otvara skup (snimio Milan Stojanović)

 

 


Grupna slika učesnika skupa  (snimio Milan Stojanović)Poseta teleskopu ``Milanković'' (krov paviljona  je zatvoren zbog kiše koja je padala)  (snimio Milan Stojanović)

 

Galaksija M51 (snimljeno uz pomoć teleskopa "Milanković" 7. juna 2016)

Planetarna maglina M57 (snimljeno uz pomoć teleskopa "Milanković" 7. juna 2016)

 

Galaksija M64 (snimljeno uz pomoć teleskopa "Milanković" 7. juna 2016)

Poslednja izmena u nedelju, 12 juna 2016 19:34
 

Drugi BELISSIMA Workshop

 

Druga radionica projekta BELISSIMA održaće se na Belom kamenu u blizini Posmatračke stanice Vidojevica. Informacije se nalaze na sajtu http://firstlight.aob.rs/index.html.

 

 

Stigao teleskop Milanković

Teleskop Milanković prečnika glavnog ogledala od 1.40 m koji je nabavljen preko projekta BELISSIMA uz finansijsku pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije stigao je na posmatračku stanicu na planini Vidojevica u okolini Prokuplja i montiran je 28. aprila 2016. Teleskop je proizvela kompanija ASA iz Austrije. U nastavku su slike napravljene tokom montiranja teleskopa.

Ažurirarno (02/05/2016): Dolazak teleskopa Milanković prikazan je na sajtu Centra za promociju nauke (CPN) na njihovom Elementarijum sajtu. Vest je dostupna ovde. Rukovodstvo projekta BELISSIMA zahvaljuje se Ivani Horvat, saradniku projekta BELISSIMA, na ovome.

Ažurirarno (03/05/2016): Austrijski Internet portal Nachrichten.at objavio je vest o teleskopu Milanković. Vest je dostupna ovde (tekst je na nemačkom).

Ažurirarno (23/05/2016):  Internet portal Aljazeera.net za Balkan  objavio je vest o teleskopu Milanković. Vest je dostupna ovde (tekst je na srpskom a link sadrži i kratki video koji je dostupan preko servisa YouTube).

Ažurirarno (29/05/2016):  Internet portal b92.net objavio je vest o teleskopu Milanković: link je dostupan ovde.

 

 

 

 

originalna vest 29/04/2016

Poslednja izmena u nedelju, 29 maja 2016 16:44
 

BELISSIMA na  Horizon 2020 Space Info danu

G. Milan Stojanović zaposlen na Astronomskoj opservatoriji iz Beograda (AOB), nacionalna kontakt osoba za oblast svemir i učesnik projekta BELISSIMA predstavio je  AOB i projekat BELISSIMA na "Horizon 2020 Space Infoday" i na "Workshop on Space Science and Technology Co-operation" koji su se održali u Ljubljani 19. i 20. aprila 2016. godine. Ova konferencija organizovana je od strane Evropske komisije i COSMOS2020 mreže koja okuplja sve nacionalne kontakt osobe za oblast svemir i svemirska istraživanja u Horizont 2020 programu. U okviru sekcije "Good practices on successful implementation of EU funds in Space RTD" g. Stojanović je predstavio BELISSIMA projekat kao jedan uspešan i dobar primer FP7 projekta. Publika je ovo izlaganje ispratila sa punom pažnjom.

 

G. Milan Stojanović (levo) za vreme svog izlaganja. Dr. Ivan Skubic, organizator skupa je sa desne strane.

 

Tokom oba dana konferencije predstavljen je i poster sa najbitnijim detaljima BELISSIMA projekta uradjen od strane g. Stojanovića i koordinatora projekta BELISSIMA, dr Srdjana Samurovića.

 

G. Milan Stojanović ispred BELISSIMA postera.

Poslednja izmena u ponedeljak, 25 aprila 2016 20:09
 

BELISSIMA seminar u biblioteci Astronomske opservatorije

 

U biblioteci Astronomske opservatorije je 2. decembra 2015. godine održan BELISSIMA seminar pod nazivom Teleskop “Milanković” -- trenutni status i izgledi za budućnost. Predavači se bili dr Oliver Vince sa Astronomske opservatorije iz Beograda (AOB), ujedno i upravnik Astronomske stanice Vidojevica (ASV) gde će teleskop “Milanković” da bude montiran i dr Michal Bilek  sa Astronomskog instituta Akademije nauka Češke republike koji je posetio AOB u okviru projekta BELISSIMA.

Dr Oliver Vince je u svom izlaganju predstavio ukratko istorijat ASV kao i trenutno stanje na ovoj posmatračkoj stanici. Zatim je opisao nedavno uspešno testiranje teleskopa prečnika glavnog ogledala od 1.40 m (teleskop “Milanković”)  koji AOB nabavlja korišćenjem sredstava FP7 REGPOT projekta BELISSIMA i sredstava koja obezbedjuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.   Pošto je detaljno opisao funkcionisanje teleskopa, dr Vince je najavio njegovu montažu na ASV za proleće 2016. godine. Na kraju svog izlaganja on je pokazao i novoizgradjeni paviljon sa pokretnim krovom na ASV gde će teleskop biti smešten.

Dr Michal Bilek je svoje izlaganje podelio na nekoliko delova. U prvom delu predstavio je svoj program PARot (PARot polar aligner) koji se koristi sa poravnavanje teleskopa. Predstavio je različite tehničke detalje, kao i film koji prikazuje njegovo funkcionisanje.
U drugom delu svog izlaganja dr Bilek je prikazao svoj posmatrački predlog za posmatranje tzv. “shell” galaksija sa ASV, a u trećem delu svog izlaganja nadovezao se na svoje predavanje koje je u okviru redovnih seminara AOB održao 28. oktobra 2015, pod nazivom “Testing MOND in Shell Elliptical Galaxies” i prikazao nove rezultate koje je dobio u saradnji sa rukovodiocem projekta BELISSIMA, dr Srdjanom Samurovićem, koji su od značaja za buduća posmatranja sa ASV.

 

Dr. Oliver Vince na BELISSIMA seminaru

 

 

Dr. Michal Bilek na BELISSIMA seminaru

 


Page 3 of 18