ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA U BEOGRADU

u okviru FP7 REGPOT projekta "BELISSIMA",

organizuje seminar:


"TELESKOP MILANKOVIĆ NA VIDOJEVICI:

RAZVOJ STRATEGIJE POSMATRAČKE ASTRONOMIJE U SRBIJI"

seminar će se održati 6. septembra 2010. godine na
Astronomskoj Opservatoriji u Beogradu, Volgina 7, Beograd, Srbija


PRELIMINARNI PROGRAM:


Pregled stanja na Astronomskoj Stanici Vidojevica

dr Zoran Knežević, direktor AOB


Projekat BELISSIMA

dr Srđan Samurović, koordinator projekta BELISSIMA


BELISSIMA WP2: Nabavka i instalacija posmatračke opreme

dr Ištvan Vince, rukovodilac paketa WP2


BELISSIMA WP3: Plan međunarodnih skupova i poseta

dr Luka Č. Popović, rukovodilac paketa WP3


BELISSIMA WP4: Jačanje istraživačkih potencijala AOB i popularizacija astronomije

dr Milan M. Ćirković, rukovodilac paketa WP4


Istraživački potencijali na teleskopu od 1.5m u sledećih 10 godina

dr Milan Bogosavljević

 

Odabrana predavanja (neophodna registracija)


Okrugli sto - Diskusija o posmatračkimprogramima na teleskopu od 1.5m na AS Vidojevica


Poslednja izmena u utorak, 14 septembara 2010 21:39