BELISSIMA na radionici Srbija-Italija

 


Od 25. do 26. juna 2012. u zgradi Rektorata Beogradskog univerziteta organizovana je radionica (Workshop) Asocijacije italijanskih i srpskih naučnika i istraživača (Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi, AIS3). Ovo je bio prvi skup asocijacije koju je pokrenuo Dr. Paolo Battinelli, astrofizičar iz Rima i ataše za nauku ambasade Italije u Beogradu. Skup pod nazivom "Srbija-Italija, status i perspektive naučne i tehnološke bilateralne saradnje  (Serbia--Italia, Status and Perspectives of the Scientific and Technological Bilateral Cooperation)" počeo je generalnom skupštinom ove asocijacije. Dr. Zoran Knežević, direktor Astronomske opservatorije iz Beograda (AOB) koji dugo i intenzivno saradjuje sa kolegama iz Italije izabran je u "Steering committee" AIS3 asocijacije. Uvodne napomene na skupu dali su mnogobrojni ugledni istraživači, kao i ambasador Republike Italije, njegova ekselencija Armando Varricchio. Sledeći govornici su dali svoje napomene:  Dr. Paolo Battinelli, Prof. dr Marko Ivetić (prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu), Prof. dr  Branko Kovačević (rektor Univerziteta u Beogradu), njegova ekselencija Armando Varricchio, akademik Ljubiša Rakić (SANU), Prof. dr Ljubiša Topisirović (predsednik Zajednice instituta Univerziteta u Beogradu), Prof. dr  Fernando Ferroni (predsednik Istutito Nazionale di Fisica Nucleare, Italija), Prof. dr Lidietta Giorno (National Research Council, Italija), Prof. dr Adriano De Maio (predsednik Area Science Park Trieste, Italija) i Prof. dr Gian Paolo Vettolani (naučni direktor Istituto Nazionale di Astro Fisica, Italija).  Svi govornici su izneli svoja vidjenja situacije u složili se da postojećoj snažnoj saradnji izmedju Srbije i Italije u oblasti nauke i tehnologije treba pružiti podstrek i u tom smislu inicijativa AIS3 asocijacije predstavlja važan okvir. Program skupa dostupan je ovde.

 

Uvodne napomene na AIS3 radionici. Sa leva na desno: Opening remarks of the AIS3 workshop. From left to right: Dr. Paolo Battinelli (Opservatorija iz Rima i ataše za nauku ambasade Italije u Beogradu), Prof. dr Marko Ivetić (prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu), Prof. dr Adriano De Maio (predsednik Area Science Park Trieste, Italija), Prof. dr Fernando Ferroni (Predsednik Istutito Nazionale di Fisica Nucleare, Italija), Academician Ljubiša Rakić (SANU), Prof. dr Branko Kovačević (rektor Univerziteta u Beogradu), Njegova ekselencija Armando Varricchio (ambasador Republike Italije), Prof. dr Ljubiša Topisirović (predsednik Zajednice instituta Univerziteta u Beogradu),Prof. dr Lidietta Giorno (National Research Council, Italija), i Prof. Dr. Gian Paolo Vettolani (naučni direktor Istituto Nazionale di Astrofisica, Italija).

 

U poslepodnevnim časovima prvog dana skupa, medju brojnim prezentacijama našla se i prezentacija dr Srdjan Samurovića, koordinatora projekta BELISSIMA, koji je u ime AOB predstavio predavanje pod naslovom ''Astronomska opservatorija iz Beograda: institucionalna i pojedinačna saradnja sa Italijom`` (``Astronomical Observatory of Belgrade: Institutional and Individual Cooperation with Italy``). Posle predstavljanja saradnji dr Zorana Kneževića i takodje svojih, on je naročito skrenuo pažnju slušaocima na značaj projekta BELISSIMA za budućnost AOB i predstavio dosadašnje rezultate i planove za budućnost kao i učešće u projektu kolega iz Italije. Takodje je najavio veliku medjunarodnu konferenciju projekta BELISSIMA koja će se odigrati u septembru 2012. godine. Pokazao je da se medju učesnicima nalazi i dr Paolo Battinelli, inicijator AIS3 asocijacije. Dr. Samurović je na kraju svog izlaganja pozvao učesnike radionice da posete izložbu posvećenu 125. godišnjici rada AOB koja se odvija u blizini Rektorata, u Galeriji nauke i tehnike SANU.

 

Dr. Srdjan Samurović, koordinator, predstavlja projekat BELISSIMA.

Pre radionice štampana je knjiga apstrakata koja je bila podeljenja učesnima, a Proceedings-i ove radionice koji će sadržavati sve priloge učesnika biće štampani uskoro. Web strana AIS3 asocijacije je http://www.ais3.rs i u trenutku pisanja ove vesti (kraj juna 2012) je još uvek u fazi pripreme.